Francesc Eiximenis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes UdG

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bibliografia recent / Recent bibliography

E-mail Print PDF

2015

Ferrer i Mallol, Maria Teresa, "La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle XIV", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 38-78

Giner, Salvador, "Els orígens del republicanisme: Lo regiment de la cosa pública", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 234-241

Guinot i Rodríguez, Enric, "La societat valenciana en temps de Francesc Eiximenis (1383-1408)", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 168-185

Hernando Delgado, Josep, "El tractat sobre la usura", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 244-266

Puig i Oliver, Jaume de, "Apèndix", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 323-350

Puig i Oliver, Jaume de, "Notes sobre els manuscrits de l'obra de Francesc Eiximenis", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 308-322

Renedo Puig, Xavier, "Lo Crestià: una introducció", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 190-231

Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 352 pp., (Publicacions de la Presidència, 44)

Riera i Melis, Antoni, "Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context, l'obra i els manuscrits", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 9-34

Sabaté i Curull, Flocel, "El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures econòmiques, socials i polítiques de la corona d'Aragó a la segona meitat del segle XIV", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 80-166

Vinyoles, Teresa - Comas, Mireia, "Lo llibre de les dones", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 268-288

Wittlin, Curt J., "El Psalterium, un llibre per a papes, reis i bisbes", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 290-303

2013

Evangelisti, Paolo, "«Ad invicem participancium»: un modello di cittadinanza proposto da Francesc Eiximenis, frate francescano", Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge, 2013, 125/2 [=Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)], ***-***

Fidora, Alexander, "Ramon Martí in context: The Influence of the Pugio fidei on Ramon Llull, Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, 2012, 79/2, 373-397

Guixeras, David, Edició crítica i estudi del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis, : Tesi doctoral de la Universitat de Girona, 2013

Izquierdo Molinas, Eva, "Jaume Riera i Sans, Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1400", Anuario de Estudios Medievales, 2013, 43/1], 389-391

Renedo Puig, Xavier, "Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: AA.DD., Miscel·lània Albert Hauf, 5, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013, pp. 5-33.

Renedo i Puig, Xavier, "Eiximenis, Alfonso IV, Pedro I de Portugal y sus vasallos", Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval, 2012, 15, 288-317

Rogers, Donna M., "What not to eat: excess and moderation at the medieval Catalan table", eHumanista, 2013, 25 [=«Mens et mensa»: Thinking of Food in Medieval Cultures (1000-1600 CE), ed. Montserrat Piera], 11-16

Webster, Jill R., "Reflexions sobre Francesc Eiximenis: crític social, moralista, predicador, reformador o framenor senzill i devot?", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 2011-2013, 31, 337-348.

2012

Contreras Martín, Antonio, "Caballeros artúricos y maestros del arte de la guerra en Francesc Eiximenis", Roda da Fortuna, 1/2 [=A guerra e seus contextos: perspectivas sobre a guerra na Antiguidade e no Medievo] (2012), 132-143.

Genís i Mas, Daniel, "Les profecies de Francesc Eximenis a l'Edat moderna", Estudis de llengua i literatura catalanes LXV (= Miscel·lània Albert Hauf, 4), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, 53-85.

Guixeras, David, "Eiximenis, Francesc (2009 [1383]): Regiment de la cosa pública. Versió de Josep Palomero. Pròleg d'Albert Hauf. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.", Estudis Romànics, 34 (2012), 539-543

Martí, Sadurní, "Notes sobre l'alquímia al Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Menestò, Enrico (ed.), I francescani e le scienze: atti del XXXIX convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2011), Spoleto, C.I.S.A.M. (Atti e convegni della società internazionale di studi francescani e del centro interuniversitario di studi francescani, 22), 2012, 281-308.

Martínez Romero, Tomàs, "Una versión «franciscana» del Novem puncta y un contexto eiximeniano", dins: Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo, Lleó, Universidad de León, 2012, 315-324.

Puig i Oliver, Jaume de - Perarnau i Espelt, Josep - Avenoza, Gemma - Soriano, Lourdes - Clausell Nácher, Carme - Gispert-Saüch, Pilar - Guixeras, David - Izquierdo Molinas, Eva - Martí, Sadurní - Renedo, Xavier - Rojas Fernández, Raquel, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Institut d'Estudis Catalans (Corpus scriptorum Cataloniae, Series D: Subsidia, 2), 2012, 1088 pp.

Pujol Gómez, Josep, Review of "Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari (1373-1409), ed. Jaume Riera i Sans, amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent", Medievalia, 15 (2012), 390-396.

Renedo, Xavier, "Ciutats, regnes i universitats: translatio studii et imperii i història de les ciutats en el Dotzè del Crestià", dins: Alberni, Anna - Badia, Lola - Cifuentes, Lluís - Fidora, Alexander (eds.), El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, pp. 81-109

Renedo, Xavier, "Tres notes sobre l'Ars predicandi populo de Francesc Eiximens (autoria, datació i contingut)", Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), 253-271

Silleras-Fernández, Núria, "Paradoxes humanistes: Els escrits de Francesc Eiximenis i de Bernat Metge i la seva recepció a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement", eHumanista/IVITRA, 1 (2012), 154-167

Wittlin, Curt, "Fets del seu temps que indignaven o preocupaven Francesc Eiximenis", dins: Estudis de llengua i literatura catalanes, 64 = Miscel·lània Albert Hauf, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, pp. 85-103.

2011

Colón, Germà, "Català "laqueria" i un passatge d'Eiximenis", Estudis Romànics, 33 (2011), 289-292.

Fàbrega Escatllar, Valentí, "'Com castigar malícia de fembra' (Terç del Crestià, I, cap. 95). La narrativa de Francesc Eiximenis en el seu context doctrinal", dins: Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63), 2011, 17-29

Gascón Urís, Sergi, "Retrat de Jesucrist en les obres d'Eiximenis", dins: Llecha Llop, Lluna - Anoll, Lídia (eds.), Miscel·lània in memoriam Alfons Serra-Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 217-233.

Gispert-Saüch Viader, Pilar, "Una traducció llatina del primer capítol del Primer del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63), 2011, 5-15

Juncosa Bonet, Eduard, "Si·s volia conservar en sa bona fortuna... La sociedad perfeca, el buen gobierno y la ciudad ideal según las tesis de Francesc Eiximenis", dins: Medievo utópico: sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Alvira Cabrer, Martín; Díaz Ibáñez, Jorge (ed.), Madrid, Silex Universidad, 2011, 155-172.

Juncosa Bonet, Eduard, "Pensa el pacto en la Corona de Aragón: Francesc Eiximenis y el "Dotzè del Crestià"", dins: Avant le contract social: le contrat politique dans l'Occident médiéval XIIIe-XVe siècle, Foronda, François (ed.), París, Publications de la Sorbonne, 2011, 451-480.

Renedo, Xavier, "Notes sobre la datació del Dotzè del crestià de Francesc Eiximenis", Miscel·lània d'homenatge a Gabriel Roura i Güibas [=Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 52] 2011, pp. 207-224.

Riera i Sans, Jaume (amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent), Francesc Eiximenis i la Casa reial. Diplomatari 1373-1409, Girona, Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011, 108 pp. (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 2) ISBN: 978–84–9984–104–5

2008

Juncosa Bonet, Eduard, "Vinum et ebrietas auferunt cor. La condena moral por embriaguez según Franesc Eiximenis", dins: Medievo utópico: sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Carrasco Manchado, Ana Isabel; Rábade Obradó, María del Pilar (ed.), Madrid, Silex Universidad, 2008, 263-278.

login

whosonline

We have 17 guests online

search

You are here: